Forældretræning med RealCare babysimulator

Via en liten datamaskin i babysimulatorens kropp er babydukken datastyrt. I likhet med et spedbarn krever dukken omsorg 24 timer i døgnet, og den kan programmeres til 15 forskjellige døgnrytmer med tre vanskelighetsgrader fra lett til anstrengende.

Vordende foreldre eller de som ønsker å bli foreldre, lærer på kroppen hva det vil si å ha omsorg for et spedbarn. Simulasjonen viser på en realistisk måte hva det innebærer å ta på seg denne oppgaven. I så virkelighetsnære situasjoner som mulig får vordende foreldre eller de som ønsker å få barn, prøvd ut hvordan det kan være å ta på seg foreldrerollen. Babysimulatoren gjør at vordende foreldre eller alle som ønsker å få barn, finner ut på hvilke områder de trenger hjelp eller når de kan trenge hjelp utenfra til barnepass – eller det kan rett og slett vise dem at de bør vente litt med å bli foreldre i nåværende situasjon. Med andre ord gir treningen et mer kunnskaps- og erfaringsbasert beslutningsgrunnlag til unge mennesker som drømmer om å bli foreldre, men kanskje ikke har tenkt helt gjennom hva som kreves for å være mor og/eller far.

Fra et profesjonelt synspunkt gir en observasjon via babysimulatoren klare, kvantitative data som er et bidrag til å vurdere foreldrenes kompetanse og/eller hvor det er mangler i omsorgen for et spedbarn.

Som utgangspunkt bør babysimulatoren brukes på en etisk forsvarlig måte og med et informert samtykke. Det vil si at den unge personen / de vordende foreldrene er med på formålet med foreldretreningen. Og at de selv ønsker å inngå i forløpet med babysimulatoren. Dermed kan babysimulatoren fungere som et verktøy som gir større innsikt og kunnskap om hva det innebærer å være foreldre til et spedbarn.

Det må understrekes at simulasjonstreningen og de innsamlede dataene aldri må stå alene. Innsamlede data bør inngå som et pedagogisk verktøy i tillegg til helsepersonalets øvrige kunnskap og samtaler med de vordende foreldrene / den unge personen. Dette må videre sammenholdes med livshistorie samt eventuelle generelle vansker personen/personene har.

 

care-child